1/14

ARVOT 

Itseisarvot ja välinearvot

Ihmisten toimintaa suuntaavat heidän omaksumansa arvot. Yleisesti arvot voidaan jakaa kahteen luokaan:
1. päätearvoihin eli itseisarvoihin
2. välinearvoihin.

Päätearvot ovat niitä arvokkaita päämääriä, joita kohti tavoittelemme elämämme aikana. Itseisarvoja ovat esimerkiksi luonto, ihminen, elämä, sivistys, rakkaus, onnellisuus, terveys, hyvyys, totuus, kauneus, oikeudenmukaisuus.

Välinearvot kuvastavat sitä keinovalikoimaa, jolla pyrimme pääsemään päätearvoihin. Eri kulttuureissa, yhteiskuntajärjestelmissä ja uskonnoissa saattavat päätearvot olla lähellä toisiaan, mutta keinovalikoimat ovat täysin erilaiset. Kukaan tuskin haluaa sotaa, mutta sen ehkäisemiseksi on monenlaisia keinoja: varustelusta aseidenriisuntaan ja aseellisesta maanpuolustuksesta aseistakieltäytymiseen.