NÄKÖKULMIA SOTAAN

Kenraali Ilkka Ranta: Suomalainen asevelvollisuus
Hattulan-Tyrvännön sotaveteraanit