Tiivistelmiä eri tarkastelukulmista

 
OSMA-vaihejaon esittely
(Markku Kuivalahti)
OSMAn tekoprosessi kuvina (määrittely- iterointivaihe)
(Markku Kuivalahti)
OSMA-mallin vaiheittain taulukkona
(Markku Kuivalahti)
UML-referenssikortti 
(Allen I. Holub)
UML-referenssikortti 
(Paradigm Plus)
UML v 1.3 metamalli kuvattuna UML:llä (PDF)