JOHDANTOMATERIAALIT JA LISÄTIEDOT

Mikä on systeemi?
(Markku Kuivalahti) 

Systeemityön spiraali ja osapuolet
(
Markku Kuivalahti)

Systeemin rakentamisen näkökulmat
(Markku Kuivalahti)
  

Johdatus olioajatteluun  
(Markku Kuivalahti, Power Point-kuvasarja)

Johdatus UML-kieleen
(Markku Kuivalahti, Power Point-kuvasarja)

Johdatus olioanalyysiin ja suunnitteluun 
(Dr. Tim Menzies) 

UML-sivut 
(Rational)

UML-sivut
(Object Management Group, OMG)

UML Forum
(Cris Kobryn)

UML v 1.3 metamalli kuvattuna UML:llä (PDF) 

Vaihejaot, UML ja oliopohjainen analyysi, OOA  
(Markku Kuivalahti, Power Point-kuvasarja)

4+1 näkymää arkkitehtuuriin
(Philippe Kruchten, Rational)

3+1 UML-näkymää arkkitehtuuriin  
(Juha-Markus Aalto, Systeemityö-lehti 99-2, PDF)

Projektinsuunnittelu ja MS-Project 98  
(Markku Kuivalahti, Power Point-kuvasarja)

Järjestelmätestaus
(Mari-Anna Valtosen opinnäytetyö, Word)

Esimerkkejä systeemityömalleista:

Julkaistuja oliopohjaisia systeemityömalleja

Rational Unified Process

Tieto Object esittely1
(TietoEnator)

Tieto Object esittely 2
(Systeemityö -lehti 1/1998)

OSMAn esittely  
(Markku Kuivalahti, Systeemityö -lehti 3/2000)

Kirjallisuutta:

Eriksson H-E. & Penker M. 2000. UML.
Suomennettu alkuperäisteoksesta UML Toolkit, IT Press

Kuivalahti Markku: Yrityksen tietohallinto ja systeemityö. WSOY, 1996.
Haikala Ilkka, Märijärvi Jukka: Ohjelmistotuotanto. Kauppakaari Oyj, 2000.
Linkki kirjan sivulle.
Koskimies Kai: Oliokirja. Kauppakaari Oyj, 2000. 

Linkkejä UML-kirjallisuuteen
(Rational Software)