Tarinani.net

Tällä foorumilla julkaistaan
tarinoita henkilöistä, yhteisöistä ja tapahtumista
sekä lapsille tarkoitettuja satuja. Elämämme koostuu tarinoista. Meidän
jälkeemme jää vain tarinoita, jotka elävät niin kauan kuin joku tarinoitamme muistelee.

Oppinetti-osioon olen kerännyt erilaisia opetuskäyttöön tuottamiani monimediaisia verkkoaineistoja.
Tarinapedagogiikka perustuu siihen, että katsellessamme autenttisia kertomuksia tunnemme, koemme,
ajattelemme ja muistamme oppimamme. Parhaimmillaan tarinasta syntyy kuulijalleen elämys.

Internetiin tallennetut tarinat leviävät helposti kaikkien kiinnostuneiden katseltaviksi ja
kuunneltaviksi. Sosiaalinen web mahdollistaa nykyisin dialogin tekijän ja katselijoiden
välille. Internetissä voi käyttää tekstiä, ääntä, kuvaa, videota ja animaatiota
eli aktivoida kaikki aistit auttamaan oppimista.

Jos haluat tallentaa jälkipolville oman
tarinasi, niin ole hyvä ja laita
postia osoitteeseen
Markku.Kuivalahti(at)hamk.fi

Pääsivulle